Yleistä

Mikä on yhteismetsä ?

Yhteismetsä on kahteen tai useampaan kiinteistöön, osakaskiinteistöön, kuuluva yhteinen alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakaskiinteistöjen omistajien, osakkaiden hyväksi. Osakaskiinteistöjen omistajat muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Osakaskunta ei omista yhteismetsään kuuluvaa aluetta, vaan yksinomaan hoitaa ja hallinnoi sitä osakkaiden puolesta. Lisätietoja MML.n tiedotteessa.

Yhteismetsän toimintaa säätelee  yhteismetsälaki (109/2003), jota on muutettu 22.11.2011 annetulla lailla (1420/2011) sekä Kemijärven yhteismetsän ohjesääntö, joka on käsitelty ja hyväksytty osakaskunnan varsinaisessa kokouksessa 13.4.2012. Suomen metsäkeskuksen Lapin alueyksikkö on vahvistanut tämän ohjesäännön 19.9.2012.   Yhteismetsän toiminnan perustana ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio.

Kemijärven yhteismetsän alueet sijaitsevat Napapiirin etelä- ja pohjoispuolella, luonnonkauniissa Koillis-Lapissa. Täältä löydät ainutlaatuiset erämaa-alueet luonnossa liikkumiseen sekä metsästykseen, kalastukseen ja marjastukseen.

Oheisesta kartasta voit nähdä yhteismetsän maa-alueiden sijainnin. Kemijärven yhteismetsän osakaskunta Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI
Toiminnanjohtaja Kari Välikangas puh. 0400 395 056 tai toimisto Katri Ylitarvas puh. 040 6875 508
kari.valikangas@kemijarvenyhteismetsa.fi, katri.ylitarvas@kemijarvenyhteismetsa.fi

Toimisto:
ma-pe 8.00-10.30 ja 11.30 - 16.00.