Osakkaaksi

Osakkaaksi pääsee

  • Ostamalla tilan tai osan tilasta, jossa on yhteismetsäosuus.  
  • Ostamalla myynnissä olevia yhteismetsäosuuksia.
  • Liittämällä metsänsä (tai sen osan) johonkin olemassa olevaan yhteismetsään, jolloin saa yhteismetsäosuuksia liitetyn alueen arvoa vastaavan määrän.
  • Perustamalla oman yhteismetsän.


Etuja osakkaalle

  • Hyvä metsien hoito,  tasainen ja jatkuva tuotto osuuksien mukaan. 
  • Omistamisen vaivattomuus.
  • Yhteismetsän tarjoamat virkistyskäyttömahdollisuudet (esim metsästys, kalastus, marjastus).
  • Hallintomalli on toimiva ja demokraattinen.
  • Sijoitusmahdollisuutena helppo ja kohtuullisen turvallinen sijoitusmuoto.
  • Tuloverotus on alhaisempi. Yhteismetsä maksaa tuloksestaan veron, joten osakkaan saama osuus ylijäämästä on verotonta.