STRATEGIA v.2015 - 2020


Missio (toiminta-ajatus)
Kemijärven yhteismetsän tarkoituksena on kestävän metsätalouden harjoittaminen yhteismetsän osakkaiden hyväksi.

Arvot
Yhteismetsä on turvallinen ja vastuullinen yksityismetsäomaisuuden hoitaja.  
Hoidamme ja hakkaamme metsiä tehokkaasti ja järkevästi. 
Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja olemme luotettava yhteistyökumppani.
Otamme huomioon muut metsäluonnon käyttäjät. 
Olemme ympäristötietoisia.

Visio (tulevaisuuden kuva)
Olemme Lapin alueella tehokkain kestävän metsätalouden harjoittaja ja osaaja.

Strategia (tavoitesuunnitelma)
Yhteismetsä hoitaa ja hakkaa metsiä kestävän käytön mukaan ja samalla ottaa huomioon ekologiset ja sosiaaliset asiat.
Haemme FSC-sertifikaattia yhteismetsän alueelle. 
Olemme aktiivisia hyväkasvuisten metsämaiden ostamisessa ja maiden liittämisessä yhteismetsään osuuksia vastaan .
Edistämme uusiutuvan energian tuotantoa yhteismetsän alueeilla. 
Parannamme ja kehitämme metsästysmuotoja. 
Parannamme tiedottamista osakkaille ja muille sidosryhmille. 
Olemme mukana kehittämässä Kemijärven elinkeinoelämää.


Kemijärven yhteismetsän osakaskunta Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI
Toiminnanjohtaja Kari Välikangas puh. 0400 395 056 tai toimisto Katri Ylitarvas puh. 040 6875 508
kari.valikangas@kemijarvenyhteismetsa.fi, katri.ylitarvas@kemijarvenyhteismetsa.fi

Toimisto:
ma-pe 8.00-10.30 ja 11.30 - 16.00.