STRATEGIA 2015 - 2020

Missio (toiminta-ajatus)

Kemijärven yhteismetsän tarkoituksena on kestävän metsätalouden harjoittaminen yhteismetsän osakkaiden hyväksi.

Arvot

 • Yhteismetsä on turvallinen ja vastuullinen yksityismetsäomaisuuden hoitaja.  
 • Hoidamme ja hakkaamme metsiä tehokkaasti ja järkevästi. 
 • Toimimme yhteiskuntavastuullisesti ja olemme luotettava yhteistyökumppani.
 • Otamme huomioon muut metsäluonnon käyttäjät. 
 • Olemme ympäristötietoisia.

Visio (tulevaisuuden kuva)

Olemme Lapin alueella tehokkain kestävän metsätalouden harjoittaja ja osaaja.

Strategia (tavoitesuunnitelma)

 • Yhteismetsä hoitaa ja hakkaa metsiä kestävän käytön mukaan ja samalla ottaa huomioon ekologiset ja sosiaaliset asiat.
 • Haemme FSC-sertifikaattia yhteismetsän alueelle. 
 • Olemme aktiivisia hyväkasvuisten metsämaiden ostamisessa ja maiden liittämisessä yhteismetsään osuuksia vastaan.
 • Edistämme uusiutuvan energian tuotantoa yhteismetsän alueeilla. 
 • Parannamme ja kehitämme metsästysmuotoja. 
 • Parannamme tiedottamista osakkaille ja muille sidosryhmille. 
 • Olemme mukana kehittämässä Kemijärven elinkeinoelämää.