KESÄMÖKKITONTIT

Kesämökkitontteja vuokrataan ja myydään. Tontit (määräalat) ovat kooltaan noin 2500 m2. Kesämökkitontin ostaja vastaa lohkomiskuluista.

Tonttien vuokrasopimukset tehdään 25 vuodeksi. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokrasopimukset ovat tonttikohtaisia, joten vuokraoikeuden siirrot eivät vaikuta tontin ostoon.

Ranta-asemakaavat Kemijärven yhteismetsän ranta-alueilla

Kemijärven kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 3.6.2013 § 184 ranta-asemakaavat Kemijärven yhteismetsän omistamilla ranta-alueilla (Vasajärvi, Kummunjärvi, Iso-Kankaanlampi, Ärjäyslampi, Kylmäjärvi, Vaarainmmet sekä Palojärvi). Päätös on lainvoimainen 8.7.2013.

Luontoselvitys  ranta-asemakaavoja varten Kemijärven yhteismetsän alueille.

Kaavaselostus  ranta-asemakaavasta Kemijärven yhteismetsän omistamille Vasajärven, Ärjäyslammen, Kylmäjärven, Palojärven sekä Ylimmäisen ja Alimmaisen Vaaranlammen ranta-alueilla.

Huom! Kummunjärven ja Iso-Kankaanlammen ranta-asemakaavat eivät ole vielä valmiit.