Tonttien vuokraus- ja myyntihinnasto 2018

Paikka
Vuokra
€/v
Myyntihinta
 
Lisätietoja
Kemijärven vesistö (mm. Räisälän palsta)
60015 000
Seppäsenniemi ei vielä vuokrattavissa. Vuokrataan kun tie on tehty.
Suopankijärvi ja Komiojärvi
500
12 500

Ärjäyslampi
800
20 000
Ei vapaita tontteja.
Ylimmäinen ja Alimmainen Vaaranlampi
60015 000
 Vapaita tontteja 8 kpl.
Kylmäjärvi
800
20 000
Vapaita tontteja 6 kpl.
Palojärvi
600
15 000
Vapaita tontteja 13 kpl.
Lautajärvi ja Alajärvi
600
15 000

Vasajärvi
500
12 500
Vapaita tontteja 3 kpl.
Kummunjärvi
800
20 000

Iso-Kankaanlampi
800
20 000

Tonttien vuokrauksesta ja myynnistä lisätietoja toiminnanjohtaja puh. 0400-395056 tai toimisto 040-6875508.