Metsästys

Yhteismetsällä on n. 43 000 hehtaaria metsästysmaita, joissa riistakannat ovat varsin hyvät.  Laajat yhtenäiset metsäalueet ja monipuolinen metsärakenne tarjoaa riistalle erinomaisen asuinympäristön. Riistalle on tärkeää, että on vanhaa metsää, nuorta metsää ja taimikoita sekä sopivasti hakkuuaukkoja.

Hirvikannat ovat viime vuosina olleet korkeat, 3 hirveä/1000 ha.
Kemijärven yhteismetsä Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI
Toiminnanjohtaja Risto Junttila puh. 0400 395 056 tai toimistonhoitaja Katri Ylitarvas puh. 040 6875 508
risto.junttila@kemijarvenyhteismetsa.fi , katri.ylitarvas@kemijarvenyhteismetsa.fi

Toimiston
aukioloaika:
ma-pe klo 8.00-10.30 ja 11.30 - 16.00.