Metsästys

Yhteismetsällä on n. 43 000 hehtaaria metsästysmaita, joissa riistakannat ovat varsin hyvät.  Laajat yhtenäiset metsäalueet ja monipuolinen metsärakenne tarjoaa riistalle erinomaisen asuinympäristön. Riistalle on tärkeää, että on vanhaa metsää, nuorta metsää ja taimikoita sekä sopivasti hakkuuaukkoja.

Hirvikannat ovat viime vuosina olleet korkeat, 3 hirveä/1000 ha.