PIENRIISTA

Osakaslupaan sisältyy vesilintu-, jänis- ja metsäkanalintujen pyynti. Osakasluvat myydään toimistolta. Luvat voidaan pyydettäessä lähettää myös sähköpostilla tai kirjepostina.

Lupa myönnetään metsästyskaudeksi.  Osakasluvan hinta vuonna 2017 on 20 €/kausi.

Vieraslupia ei vuonna 2017 myydä lainkaan Varuste.net-palvelussa heikon metsäkanalintukannan vuoksi.  

 Vierasluvista myydään vain vesilintu- ja jänislupaa, hinta 10 €/vrk.

Huom! Vesilintu ja jänislupa: viikkolupa 50 € ja kausilupa 100 €.

Vieraslupien myynti toimistolta, puh. 040-6875508, katri.ylitarvas@kemijarvenyhteismetsa.fi 

Vesilintu- ja jänisluvat voidaan pyydettäessä lähettää myös sähköpostilla tai kirjepostina.

HUOM! Osakkailla on mahdollisuus saada pelkästään pienpetolupa maksuttomasti. Pienpetojen metsästyslupa kirjoitetaan toimiston puolesta, mutta metsästysluvasta ei peritä maksua.  

Katso metsästysajat ym. sivulta www.riista.fi

Rajoitukset:

Pienriistalupia myydään yhteismetsän kaikille palstoille, poikkeuksena muutamat rauhoitetut alueet, joita ovat Lautajärven ja Alajärven ympärillä olevat kesämökkitonttialueet.   Kartat rauhoitusalueista.

Muut kartat näet osiosta  hirvenmetsästys. 

Hoitokunta on 14.8.2012 pitämässään kokouksessa päättänyt, että yhteismetsän alueella kuvien käyttö metsäkanalintujen osalta on kielletty. 

PALISKUNTAIN YHDISTYKSEN   TIEDOTE METSÄSTYKSESTÄ PORONHOITOALUEELLA

 Kuva 2