Toiminta

Yhteismetsän toiminnan tarkoituksena on kestävän metsätalouden harjoittaminen osakkaiden hyväksi. Toimialana on siis metsätalous. Yhteismetsällä voi olla muutakin liiketoimintaa, jos se on yhteismetsän toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista, eikä vaadi yhteismetsän ylijäämän sijoittamista tavalla, joka ei ole turvallinen eikä tuota tuloa (yhteismetsälaki 32 §).

Metsäsuunnitelma

Lapin metsäkeskus on laatinut Kemijärven yhteismetsälle uuden metsäsuunnitelman vuosille 2012-2021. Metsäsuunnitelman mukaan uusi hakkuusuunnite on n.51 000 m3/v. Vuosikasvuksi on laskettu n. 89 000 m3. Yhteismetsän kokonaispuustoksi on arvioitu 2,2 milj. m3. Osakaskunnan kokous hyväksyi 12.12.2011 laaditun metsäsuunnitelman.Kemijärven yhteismetsä Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI
Toiminnanjohtaja Risto Junttila puh. 0400 395 056 tai toimistonhoitaja Katri Ylitarvas puh. 040 6875 508
risto.junttila@kemijarvenyhteismetsa.fi , katri.ylitarvas@kemijarvenyhteismetsa.fi

Toimiston
aukioloaika:
ma-pe klo 8.00-10.30 ja 11.30 - 16.00.