Hakkuut ja puutavaran myynti v. 2012 - 2021

Kemijärven yhteismetsän hakkuusuunnite on vuodessa 50 600 m3. Hakkuupinta-ala on 890 ha, josta uudistushakkuuta n.270 ha ja loput n. 620 ha kasvatushakkuita.   

Hakkuusuunnitteen mukaan hakkuukertymä puutavaralajeittain:                                                           

Maastokuvia 2009 011
Metsäkuvia -11 058

    - mäntytukkia 16 000 m3, kuusitukkia 1 000 m3, havukuitua 30 000 m3 ja

      koivukuitua 4 000 m3. 

Taimikon- ja nuoren metsän hoitoa vuodessa keskimäärin 230 ha. Kunnostusojituksia koko kaudelle 1450 ha. Metsäsuunnitelman on laatinut Lapin metsäkeskus.Metsäsuunnitelma on laadittu metsälain, yhteismetsälain, Lapin metsäkeskuksen laatujärjestelmän ja metsäsertifioinnin vaatimusten mukaisesti. Metsäsuunnitelmassa esitetyt hakkuut ovat metsätaloudellisesti kestäviä.Metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt on kartoitettu erilliskartoituksena.Puuston kehitysluokkarakenne on lähes ihanteellinen. Puustoa metsämaalla on 2 142 000 m3. Ainespuun kasvu on 88 900 m3/vuosi.


FSC -METSÄHOIDON SERTIFIKAATTI

Kemijärven yhteismetsä on saanut 16.11.2015 FSC-metsänhoidon ryhmäsertifikaatin. Sertifioinnin päätavoitteena on parantaa metsien hoitoa ja käyttöä luontoarvot huomioiden sekä varmistaa metsästä haettavalle puulle menekki


Kelojen myyntihinnasto v.2016

Rakennuskelo

-paksuus alle 20 cm    100 €/m3+alv 24 %                  

-paksuus yli 20 cm       170 €/m3+alv 24 %

-kuitukelo                          40 €/m3+alv 24 %

 


Yhteismetsää 2012-2013 083

Kemijärven yhteismetsän osakaskunta Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI
Toiminnanjohtaja Kari Välikangas puh. 0400 395 056 tai toimisto Katri Ylitarvas puh. 040 6875 508
kari.valikangas@kemijarvenyhteismetsa.fi, katri.ylitarvas@kemijarvenyhteismetsa.fi

Toimisto:
ma-pe 8.00-10.30 ja 11.30 - 16.00.