Metsänhoito

Metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä tehdään vuosittain seuraavasti:

- metsänviljely 210 ha

- maanmuokkaus 250 ha

- taimikonhoito 170 ha

- nuoren metsän kunnostus 50 ha

3


Kemijärven yhteismetsä Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI
Toiminnanjohtaja Risto Junttila puh. 0400 395 056 tai toimistonhoitaja Katri Ylitarvas puh. 040 6875 508
risto.junttila@kemijarvenyhteismetsa.fi , katri.ylitarvas@kemijarvenyhteismetsa.fi

Toimiston
aukioloaika:
ma-pe klo 8.00-10.30 ja 11.30 - 16.00.