Metsänhoito

Metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä tehdään vuosittain seuraavasti:

  • metsänviljely 210 ha
  • maanmuokkaus 250 ha
  • taimikonhoito 170 ha
  • nuoren metsän kunnostus 50 ha

3