Metsänhoito

Metsäsuunnitelman mukaisia metsänhoitotöitä tehdään vuosittain seuraavasti:

- metsänviljely 210 ha

- maanmuokkaus 250 ha

- taimikonhoito 170 ha

- nuoren metsän kunnostus 50 ha

3


Kemijärven yhteismetsän osakaskunta Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI
Toiminnanjohtaja Kari Välikangas puh. 0400 395 056 tai toimisto Katri Ylitarvas puh. 040 6875 508
kari.valikangas@kemijarvenyhteismetsa.fi, katri.ylitarvas@kemijarvenyhteismetsa.fi

Toimisto:
ma-pe 8.00-10.30 ja 11.30 - 16.00.