Ojitus

Kemijärven yhteismetsällä on yli 11 000 ha suoalueita, joista on ojitettu n. 6 000 ha. Kunnostusojituksia on tehty yli 1 000 ha:n alalle ja niihin on tehty piennarteitä 35 km.Kemijärven yhteismetsä Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI
Toiminnanjohtaja Risto Junttila puh. 0400 395 056 tai toimistonhoitaja Katri Ylitarvas puh. 040 6875 508
risto.junttila@kemijarvenyhteismetsa.fi , katri.ylitarvas@kemijarvenyhteismetsa.fi

Toimiston
aukioloaika:
ma-pe klo 8.00-10.30 ja 11.30 - 16.00.