TONTIT

Kemijärven yhteismetsän alueella olevien kesämökkitonttien vuokraus ja myynti

Hoitokunnan pääperiaatteena on, että kesämökkitonteista tehdään halukkaille vuokrasopimukset  25 vuodeksi, jonka jälkeen vuokralainen voi ostaa tontin itselleen tai jatkaa vuokrausta. Koska vuokrasopimukset ovat tonttikohtaisia, vuokraoikeuden siirrot eivät vaikuta tontin ostoon.

Tontit ovat kooltaan n. 2500 m2. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin.

Rantayleiskaava  (kartat tulevat myöhemmin)

Ranta-asemakaavat Kemijärven yhteismetsän ranta-alueilla

Kemijärven kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 3.6.2013 § 184 ranta-asemakaavat Kemijärven yhteismetsän omistamilla ranta-alueilla(Vasajärvi, Kummunjärvi, Iso-Kankaanlampi, Ärjäyslampi, Kylmäjärvi, Vaarainmmet sekä Palojärvi) Päätös on lainvoimainen 8.7.2013

Huom! Kummunjärven ja Iso-Kankaanlammen ranta-asemakaavat eivät ole vielä valmiit.

 Luontoselvitys 

 Kaavaselostus


Tonttien hinnat ja kartat

-Ärjäyslampi ; 3 tonttia, kaikki vuokrattu

-Ylimmäinen ja Alimmainen Vaaranlampi; 9 tonttia, Ylimmäinen Vaaranlampi, tontti nro 1 vuokrattu, muut 8 tonttia vuokraamatta.

-Kylmäjärvi;  7 tonttia, tontti nro 6 vuokrattu, muut vuokraamatta.

-Palojärvi; 13 tonttia, vuokraamatta

- Vasajärvi;  3 tonttia, vuokraamatta


Lisätietoja toiminnanjohtaja Kari Välikangas puh. 0400-395056.

_________________________________________________________

 


Kemijärven yhteismetsän osakaskunta Vapaudenkatu 8 A 4, 98100 KEMIJÄRVI
Toiminnanjohtaja Kari Välikangas puh. 0400 395 056 tai toimisto Katri Ylitarvas puh. 040 6875 508
kari.valikangas@kemijarvenyhteismetsa.fi, katri.ylitarvas@kemijarvenyhteismetsa.fi

Toimisto:
ma-pe 8.00-10.30 ja 11.30 - 16.00.